Uppgifter till vårt medlemsregister

Skriv in dina uppgifter så vi kan uppdatera vårt medlemsregister.

Det är viktigt att vi har rätt E-postadress då all information och ”Tumtippen” kommer att distribueras via din e-postadress. 

Här kan du kompletera dina uppgifter så vi alltid har din rätta E-postadress.

Namn*
E-postadress*
Telefonnummer*
Meddelande


Här
kan du se vår medlemsmatrikel, kontrollera att dina uppgifter är korrekta.
(Nuvarande uppgifter är uppdaterade av Crillo.)

Det är samma lösenord som till Tumtippen. Uppgifterna är lösenordskyddade.