Magisk kalender 2020

Detta är ENDAST en preliminär kalender, vi återkommer med exakta uppgifter om tid och plats under "Aktuellt nu"

Pga Coronaviruset
så är det mesta omöjligt att planera för under 2020.

Vi kommer dock att meddela om alla evenemang som vi får uppgift om på vår 1:a sida www.magiskabröderna.se

Självklart kommer alla våra egna arrangemang att meddelas under "Aktuellt NU" 


Väsby TK
ställer in alla söndagsträffar i vår.
Lasse Swahn meddelar att kyrkan som Väsby TK har sina trolleriträffar i ställer in all verksamhet under våren.
Jag tackar Lasse å Magiska Brödernas vägnar för ett fint och engagerat trolleriarbete i år.

Crillo