Johnny Lonn Memorial 2018Detta var vinnare 2018. Repotage från 2018 finns i "Tumtippen" Nr 90

Vinnarna 2018 Läs mer i "Tumtippen" Nr 90