Varför bli medlem.

Föreningens ändamål är att under vänskapliga former
sammanföra för trollerikonsten intresserade.

Medlem skall förbinda sig att följa föreningens stadgar samt iakttag diskretion rörande magiska tricks och metoder.