Varför bli medlem?

Föreningens ändamål är att under vänskapliga former
sammanföra för trollerikonsten intresserade.

Medlem skall förbinda sig att följa föreningens stadgar samt iakttag diskretion rörande magiska tricks och metoder.

Förtjänsttecken. Medlemsnål. Hedersledamot