Magiska Sällskapet numera
Magiska Bröderna i slutet av 1940-talet

Kvaliten är katastrofal men vi skall jobba på att skärpa upp den.
På filmen ser vi bland annat Stickan Lindström och Terje Nordnes m.fl.

Filmen kommer troligen från slutet av 1940-talet