Bilagor till årsmötesförhandlingarna som tillhör svarsformuläret (FÖR DIG SOM INTE VILL SE BILAGORNA)

OBS!

Det är viktigt att du fyller i formuläret på en gång. Det finns annars risk att du glömmer eller inte hittar tillbaka hit förän tiden går ut som är den 20 april.

Att fylla i formuläret tar max 2 min


Inloggning till formuläret hittar du längst ned efter alla bilagorna.

Vår sekreterare ;-)

Hur går det till att hålla årsmötet på nätet?

På grund av det nuvarande Corona-läget i Sverige så kommer årsmötet att hållas på internet.

Det hela går till så att styrelsen ställer frågor till dig allt efter dagordningen.

Det är viktigt att du läser frågorna och alla frågor med en asterix * är obligatoriska.

Har du ingen synpunkt på någon fråga kan du lämna svarsrutan tom.

Även om du inte svarar på någonting annat ditt namn och e-postadress så vill vi gärna att du skickar in ditt svarsformulär.


Vi vill ha ditt formulär senast den 20 april och justeringsmännen och styrelsen läser alla svar och delger alla det slutgiltiga årsmötesprotokollet med en deltagarlista över vilka som varit närvarande.


Om 1 eller fler av mötesdeltagarna har annat förslag än dagordningen/valberedningen, så går det till en enskild omröstning direkt via mail. Majoritetsval gäller.

 

 

Verksamhetsberättelse/Magiskt bokslut 2020
Justering av möttesprotokollet 
samt Revisionsberättelsen

kommer att skrivas under och orginalen kommer att finnas hos
ordförande Christer "Crillo" Lindgren

Bilaga  1   Dagordning för årsmötet
Bilaga  2   Protokoll från årsmötet 2019
Bilaga  3   Styrelsens verksamhetsberättelse 2019
Bilaga  4   Resultat- & Balansräkning 2019
Bilaga  5   Revisions berättelse
Bilaga  6   Förtjänst- & Hederstecken

 


Bilaga 1   Dagordning för årsmötet 2020

Bilaga 2   Protokoll från 2019:s årsmöte

Bilaga 3   Magiskt Bokslut för 2019

Bilaga 4   Balans- & Resultatrapport

Bilaga 5  -  Revisionsberättelse

Bilaga 6   Förtjänsttecken och Hedersledamöter

 

Styrelsen har till hedersledamot år 2020 utsett
Christer "Crillo" Lindgren med
ett stort tack för sitt mångåriga engagemang  med tidningen "Tumtippen" och föreningsarbetet i Magiska Bröderna.

 

Logga in på 2020

 

För att delta och följa med på årsmötesförhandlingarna logga in på formulär till årsmötesförhandlingar 2020

 

Så här såg styrelsen ut 2019.
Vissa förändringar kommer att ske för 2020, men i stortsätt är det samma gäng som tidigare.