Årsmötet 2020 Röstningen är nu avslutad
Här kan du se resultatet av årsmötesförhandlingen 2020

 

Längst ner på sidan kan du se resultatet av årsmötesförhandlingBilagor till årsmötesförhandlingarna som tillhör svarsformuläret

Vår sekreterare ;-)

Hur går det till att hålla årsmötet på nätet?

På grund av det nuvarande Corona-läget i Sverige så kommer årsmötet att hållas på internet.

Det hela går till så att styrelsen ställer frågor till dig allt efter dagordningen.

Det är viktigt att du läser frågorna och alla frågor med en asterix * är obligatoriska.

Har du ingen synpunkt på någon fråga kan du lämna svarsrutan tom.

Även om du inte svarar på någonting annat ditt namn och e-postadress så vill vi gärna att du skickar in ditt svarsformulär.


Vi vill ha ditt formulär senast den 17 april och justeringsmännen och styrelsen läser alla svar och delger alla det slutgiltiga årsmötesprotokollet med en deltagarlista över vilka som varit närvarande.


Om 1 eller fler av mötesdeltagarna har annat förslag än dagordningen/valberedningen, så går det till en enskild omröstning direkt via mail. Majoritetsval gäller.

 

 

Verksamhetsberättelse/Magiskt bokslut 2020
Justering av möttesprotokollet 
samt Revisionsberättelsen

Kommer att skrivas under och orginalen kommer att finnas hos
ordförande Christer "Crillo" Lindgren

Bilaga  1   Dagordning för årsmötet
Bilaga  2   Protokoll från årsmötet 2019
Bilaga  3   Styrelsens verksamhetsberättelse 2019
Bilaga  4   Resultat- & Balansräkning 2019
Bilaga  5   Revisions berättelse
Bilaga  6   Förtjänst- & Hederstecken

 


Bilaga 1   Dagordning för årsmötet 2020

Bilaga 2   Protokoll från 2019:s årsmöte

Bilaga 3   Magiskt Bokslut för 2019

Bilaga 4   Balans- & Resultatrapport

Bilaga 5  -  Revisionsberättelse

Bilaga 6   Förtjänsttecken och Hedersledamöter

 

Styrelsen har till hedersledamot år 2020 utsett
Christer "Crillo" Lindgren med
ett stort tack för sitt mångåriga engagemang  med tidningen "Tumtippen" och föreningsarbetet i Magiska Bröderna.

______________________________________________________________________

 

Resultat av årsmötesförhandlingarna

53 st av 71 medlemmar deltog

Så här blev styrelsen 2020.

För att förhindra webbrobotar att kopiera e-postadresser så är hela listan en bild. Kontakta genom att skriva av adressen.

För att förhindra webbrobotar att kopiera e-postadresser så är hela listan en bild. Kontakta genom att skriva av adressen.